Galerija: „Dainų ir šokių pynė Lietuvai“ Meškuičiuose, Nuotraukos Mato Gulbino