Išplėstinė seniūnaičių sueiga Meškuičiuose

Trečiadienio vakare į Meškuičių miestelio bibliotekos salę aktyviai susirinko išplėstinės seniūnaičių sueigos dalyviai. Dalyvavo 3 seniūnaitės, 2 bendruomenių pirmininkės, valstybinių įstaigų atstovai, verslo, žemės ūkio atstovai, seniūnijos kolektyvas. Sulaukėme svečių – dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys Algis Mačiulis. Sueigoje buvo svarstomi trys darbotvarkėje numatyti klausimai. Pirmuoju klausimu seniūnė Jolanta Baškienė pristatė 2019 metų seniūnijos veiklos ataskaitą. Šiai ataskaitai pritarta 100 proc. Antruoju klausimu buvo nagrinėtas 2020 metų Meškuičių seniūnijos veiklos planas, lėšų paskirstymas. Sueigos dalyviai, išklausę pristatymo, nutarė pasiūlymus dėl 2020 metų veiklos plano pateikti per 10 dienų. Trečiuoju klausimu buvo aptarti einamieji reikalai. Sueigos dalyviai kėlė klausimus dėl pėsčiųjų perėjos prie Meškuičių gimnazijos, vandens ir nuotėkų įrengimo Naisiuose ir Meškuičiuose, dėl kelio Naisiai – Meškuičiai išasfaltavimo. Į daugelį pateiktų klausimų apie vykdomus projektus ne tik Meškuičiuose, bet ir rajone, atsakė tarybos narys A. Mačiulis.

Seniūnė Jolanta Baškienė nuoširdžiai padėkojo susirinkusiems už bendradarbiavimą, pagalbą seniūnijai ir kartu su tarybos nariu įteikė knygas apie Šiaulių rajoną seniūnaitėms ir bendruomenės pirmininkėms.