Tautinių žirgai

2023-ieji metai Lietuvos Respublikos Seimas paskelbti kaip Žirgo metai, o Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija skatina šiuos metus paminėti susipažįstant su žirgais, dalyvaujant edukacijose. Todėl gegužės – birželio mėnesiais Asociacija “Tautinių žirgai” vykdė Šiaulių rajono Jaunimo iniciatyvų projektą „Lauko edukacinės erdvės įkūrimas žirgyne bei edukacinė programa „Prisiliesk prie žirgo”. Projekte dalyvavo Meškuičių gimnazija 7-10 klasių mokiniai.

Šio projekto tikslas buvo – įkurti lauko edukacijų erdvę žirgyne, atitraukti jaunuolius nuo medijų ir skatinti juos kuo daugiau kokybiško laiko leisti gamtoje, ugdyti bendradarbiavimo ir bendravimo, komandinio darbo, atsakomybės, nevartotojiško požiūrio į gyvūnus ir mus supančią aplinką kompetencijas.

Pirmojo projekto etapo metu jaunuoliai patys, naudojant medinius padėklus, sumeistravo suolus ir stalus, įrengė lauko edukacijų erdvę.

Vėliau Meškuičių gimnazijos mokiniai atvyko į žirgyną, kur juos pasitiko ne tik edukacinis užsiėmimas apie žirgus, kurio metu sužinojo kaip žirgus prižiūrėti, mokėsi juos šukuoti, vedžioti, bet ir projekto partneriai Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai, kurie papasakojo apie pasieniečio darbo ypatumus, o kinologas ir jo partneris šuo Noksas parodė kaip dirba gerai dresuotas šuo.

Paskutinė projekto veikla meninė – jaunuoliai sužinojo apie žirgo kanopų svarbą bei dekoravo žirgų pasagas.

Projektas finansuotas Šiaulių rajono savivaldybė lėšomis.

Asociacija “Tautinių  žirgai” nuoširdžiai dekoja partneriams Šiaulių pasienio užkardos pareigūnams Loretai ir Andriui, kurie mielai sutiko atvykti pas mus ir parodyti savo pasirodymą. Taip pat Meškuičių gimnazijos Direktoriui Algirdas Kontrimas , mokytojams ir šauniems mokiniams, kurie sutiko dalyvauti  šiame projekte.

Šio projekto rėmėjai buvo įmonė Kavera (Ėdesys) kurie prisidėjo prie projekto paremdami žirgų priežiūros priemonėmis.

Belago didelis ačiū Šiaulių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorė Simonai Dambrauskienei, už visas pastabas ir patarimus!

Meškuičių gimnazija ir Erasmus+ programa

Šiaulių r. Meškuičių gimnazija 2020–2022 m. m. vykdys net 4 Erasmus+ KA2 mokyklų mainų partnerystė bendradarbiavimo inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais įtraukiant mokinius projektuose „Computer skills in modern education“ („Kompiuteriniai įgūdžiai šiuolaikiniame švietime“), „Promoting STEAM career“ („STEAM skatinimas karjerai“), „Mixing & Enriching Us“ („Kuo daugiau susipažinsime su įvairių kultūrų šalimis, tuo labiau praturtėsime“ , o vykdant projektą „Augmented reality-3D“ („Papildytoji realybė-3D“) bus skirtas dėmesys mokytojų tobulinimuisi.

Gimnazijos partneriais tapo iš Rumunijos, Italijos, Turkijos, Bulgarijos, Ispanijos, Graikijos, Šiaurės Makedonijos, Vengrijos, Estijos mokyklų. Projektų vykdymo metu mokytojai ir mokiniai, bendraudami ir bendradarbiaudami su užsienio šalių mokytojais ir mokiniais, dalyvaus projektinėse veiklose, lavins kompiuterinius įgūdžius, išmoks tinkamai naudotis moderniosiomis technologijomis, susipažins su skirtingomis švietimo sistemomis, įvairių Europos šalių kultūra ir paveldu, didins susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, menais ir matematika (STEAM), susipažins su karjeros STEAM galimybėmis, ugdys komandinio darbo ir kritinio mąstymo gebėjimus, kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas, tobulins užsienio kalbų įgūdžius.

Jau įvyko visi keturi susitikimai su projektų koordinatoriais ir partneriais virtualioje erdvėje. Susitikimų metu buvo aptartos projektų veiklos bei darbų pasiskirstymas. Labai gaila, bet dėl pandemijos projektų mobilumai, bent jau kol kas, negali būti vykdomi. Tikimės, kad pandemija atsitrauks ir projektus galėsime vykdyti kaip yra numatyta.

Projektai buvo pristatyti Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos bendruomenei per MEET programą.

Pilietinė akcija ,,Laisvės vėjo gūsis“Meškuičiuose

Kovo 11-oji – pavasario diena, prieš trisdešimt metų atvertusi naują mūsų tautos puslapį, atvėrusi valstybei vartus į Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Kovo 11- oji – šviesios ateities Lietuvai ir mums visiems diena. Pasitinkant šią šventę, kovo 5d. Meškuičių gimnazijos mokytoja Ieva Galkauskaitė – Tenienė kartu su moksleiviais ir būriu meškuitiečių jungėsi į vėjo malūnėlių gaminimą. Kovo 10 dieną Meškuičių gimnazijoje vyko pilietiškiausio moksleivio apdovanojimo ceremonija. Apdovanojimą įteikė gimnazijos direktorius A. Kontrimas ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys A. Mačiulis. Premiją įsteigė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signatarė Miglutė Gerdaitytė. Šiemet garbingą apdovanojimą pelnė Meškuičių gimnazijos jaunųjų Šaulių sąjunga. Šventė vyko nuostabioje trispalvių žvakių šviesoje. Vakare prie Laisvės angelo paminklo susirinkome pilietinei akcijai ,,Laisvės vėjo gūsis“. Meškuičių filiale vyko protų mūšis ,,30 laisvės metų“. Dalyvavo šešios Meškuičių miestelio gyventojų, organizacijų, draugijų komandos. Klausimus apie Lietuvą paruošė istorijos mokytoja Rosita Serpauskienė, muzikines užduotis Meškuičių filialo darbuotojai. Vakaro metu visus dalyvius pakvietėme sudainuoti bendrą dainą ,,Daug daug dainelių“ bei sušokti šokį ,,Malūnėlis“. Pasidalinus gera nuotaika, neprarandant meilės, vilties ir tikėjimo, pasitikime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30- metį. Su švente!

Lietuvių kalbos dienoms skirti renginiai Šiaulių r. Meškuičių gimnazijoje

Lietuvių kalbos dienoms skirti renginiai Šiaulių r. Meškuičių gimnazijojeŠiaulių r. Meškuičių gimnazijoje vasario 14–28 dienomis buvo vykdomos veiklos, skirtos Lietuvių kalbos dienoms atminti.

Mokytojų E. Vilčiauskienės, D. Šimulionienės, I. Tiknienės, V. Tiknio iniciatyva buvo organizuojami renginiai pradinių klasių mokiniams. Gimnazijos koridoriuose nuo vasario 14-os dienos eksponuojama pradinukų sukurta žodžio LIETUVA darbų paroda, spalvingais darbais bus galima pasigrožėti iki kovo 13-os dienos, minint Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. 

Bibliotekininkė K. Dagienė kvietė mokyklos bendruomenės narius vasario 24–28 dienomis apsilankyti gimnazijos bibliotekoje eksponuojamoje Senovinių knygų parodoje. Pradinių klasių mokiniai kartu su mokytojais, aplankę Senovinių knygų parodą, apžiūrėjo iš gimnazijos muziejaus bei mokytojų atneštas knygas, pavartė seniausią, 1863 metais išleistą maldaknygę. Vaikai turėjo galimybę susipažinti su vadovėliais, iš kurių mokėsi jų seneliai, tėvai. Parodoje buvo eksponuojama ir knyga, sukurta Brailio raštu, Brailio rašto abėcėlė.

Vasario 24–28 dienomis pradinukų klasėse ir kitose gimnazijos erdvėse vyko knygųskaitymas draugų būryje „Augu su knyga“. 5–6 klasių mokiniams lietuvių kalbos mokytojos R. Mazaliauskaitė ir V. Stoncelienė vasario 27-ą dieną organizavo viktoriną „Neieškok žodžio kišenėje“. Prisimindami lietuvių liaudies smulkiosios tautosakos pavyzdžius, mūsų senolių pašmaikštavimus, pajuokavimus, mokiniai priėjo išvadą, jog mūsų seneliai jautė žodžio skonį burnoj, mokėjo pasaką pasekti, mįsles įminti, paukščio giesmelę pamėgdžioti, žaidimą pažaisti, greitakalbę greit greit pasakyti, vienu žodžiu – neieškodavo žodžio kišenėje. Tad penktokai ir šeštokai, perskaitę Justino Marcinkevičiaus eilėraštį apie žodžius, kurie, „kaip ir daiktai, – / atšimpa ir nusinešioja. / Juos reikia galąsti, / o prieš ištariant dulkes nušluostyti“, nutarė, jog reikia kalbėti „tik dideliais / Ir labai švariais žodžiais“. Dirbdami komandose mokiniai taisė netaisyklingus žodžius (žargonus, barbarizmus, svetimybes), skaitė grožinės literatūros ištraukas, bandė atpažinti tekstų autorius, kūrinių pavadinimus, vardino lietuvių rašytojų pavardes susiedami su slapyvardžiais, bandė atkurti „išsibarsčiusias“ S. Nėries poemos „Eglė žalčių karalienė“ eilutes, kūrė eilėraštuką apie gimtąją kalbą ir kt.

Lietuvių kalbos dienų minėjimas Meškuičių gimnazijoje baigtas pradinių klasių mokiniams skirtu mįslių konkursu. Vasario 28-ą dieną mažiesiems gimnazijos mokiniams organizuoti mįslių konkursai – išrinkti Klasės mįslių karaliai.

Mokytoja Rasa Mazaliauskaitė

Išvyka į Kauną

Visą vasario mėnesį penktokai, konsultuojami mokytojų R. Serpauskienės, D. Šimulionienės, R. Mazaliauskaitės, rinko medžiagą apie senuosius namų apyvokos daiktus, kalbino artimuosius apie linų auginimą, lankėsi Meškuičių gimnazijos Etnografiniame muziejuje, pamatė linų apdorojimo įrankius, domėjosi eksponatais, fotografavo namų apyvokos daiktus. 5 klasės mokiniai ruošė pristatymą „Sunkus lino kelias“, šoko pagal dainą „Aš pasėjau linelius“.

Kovo 3-ią dieną 5 ir 7 klasių mokiniai kartu su mokytojomis R. Mazaliauskaite ir E. Juškevičiūte vyko į Kauną. 5 klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame kūrybinio etnografinės kraštotyros vaikų ir mokinių konkurse „Jei prakalbėtų, daug pasakytų…“, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai atminti, kuriame ir pristatė parengtą pasirodymą.

Kol penktokai Kauno etninės kultūros centre pasakojo apie lino kelią, kiti išvykos dalyviai vaikščiojo po Kauno senamiestį. Lankydamiesi Kauno pilyje apžiūrėjo vieną iš seniausių Lietuvos mūrinių pilių, sužinojo, jog mieste yra 21 bažnyčia, aplankė Kauno rotušę, Katedrą, Aleksoto apžvalgos aikštelę, Maironio palaidojimo vietą, paminklą, skirtą Motiejui Valančiui ir Rimanto Kalantos susideginimo vietą. Pasak septintokės Adrijos, visiems įsiminė Kauno rotušė. Ekskursijos pabaigoje ir penktokai, ir septintokai lankėsi Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, stebėjo įvairiausių rūšių gyvūnų kolekciją, sužinojo, kurios rūšys yra arti išnykimo ribos, kurios įrašytos į Raudonąją knygą.

Mokinių teigimu, ekskursija buvo smagi, pilna įspūdžių.
Lietuvių kalbos mokytoja Rasa Mazaliauskaitė

„Dainų ir šokių pynė Lietuvai“ Meškuičiuose

Vasario 14 – ąją Meškuičių kultūros namai sukvietė meškuitiečius bei miestelio svečius į tradicinį renginį „Dainų ir šokių pynė Lietuvai“. Nuskambėjus Tautiškai giesmei susirinkusius pasveikino Meškuičių miestelio seniūnė Jolanta Baškienė, Šiaulių rajono Tarybos narys Algis Mačiulis. LR Seimo narys Arūnas Gumuliauskas renginio metu apdovanojo dvi jaunas meškuitiečių šeimas – Indrę ir Donatą Abromavičius bei Robertą ir Mantą Andrulius. Šie jauni žmonės sukūrė šeimas, kuria verslą Meškuičių miestelyje ir sukuria naujas darbo vietas. LR seimo narys Liudas Jonaitis apdovanojo tautodailininkę meškuitietę Zitą Lukytę, kuri garsina ne tik Meškuičius, bet ir visą kraštą.

Koncerte dainavo Meškuičių lopšelio –darželio etnografinis ans. „Pliauškutis“ (vad. A. Šetikienė), šoko grupė „Smalsučiai“ (vad. S. Valčikienė). Gimnaziją koncerte atstovavo 1 – 3 klasių vokalinis ans. (vad. K. Daukšaitė) ir 3 – 5 klasių šokių kolektyvas (vad. S. Valčikienė). Šventėje dainavo ir jausis būrys iš kultūros namų – Adrijos Dargužaitės ir Emilijos Dovidaitytės vokalinis duetas, jaunimo mišrus vokalinis ans. „Eldorado“, neįgaliųjų moterų vokalinis ans. „Viltis“ ir moterų vokalinis ans. „Smiltelė“(vad. R. Zelbienė). Taip pat jungtinis Kužių „Ringuvos“ ir Meškuičių „Voverkėlio“ folkloro ansamblis (vad. K. Lučinskaitė). Šoko jaunimo šokių grupė „Aqua“ ir moterų šokių kolektyvas „Aksomas“ (vad. L.Morkūnienė).Smagius, trankius latvių liaudies šokius meškuitiečiams dovanojo Latvijos Respublikos, Rygos rajono Garkalnės menų mokyklos liaudiškų šokių kolektyvas „Saulės vaikai“ (vad. D. Grinberga ir I. Rasmanė). Koncertą vainikavo romansų atlikėjų grupė „Ašalia“ iš Joniškio kultūros centro (vad. R. Kipšaitė – Balčiūnienė ). Renginį vedė gimnazijos mokinės Adrija Dargužaitė ir emilija Dovidaitytė, kurias parengė meno vadovė Rasa Zelbienė. Sceną šventiniam koncertui apipavidalino Meškuičių gimnazijos dailės mokytoja Ieva Galkauskaitė – Tenienė.

Pasibaigus koncertus Meškuičių filialo renginių organizatorė pakvietė taip pat gausiai susirinkti į Kovo 11 – osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30 – mečio renginius, vyksiančius už ne pilno mėnesio Meškuičiuose.

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Meškuičių filialo informacija
Nuotraukos Mato Gulbino

LENGVAATLEČIŲ MEDALIAI

Sausio 11-12 dienomis Šiauliuose vyko Lietuvos rajonų lengvosios atletikos jaunių ir jaunimo čempionatas, kuriame dalyvavo ir 7 meškuitiškiai
Jaunių čempionate sidabro medaliais pasipuošė Nerilė Dikšaitė, kuri rutulio stūmimo rungtyje įrankį pasiuntė 11,35 m ir Rokas Vepštas šuolio į aukštį varžybose įveikęs 1,75 m ribą.


Jaunimo čempionate ant trečiojo nugalėtojų pakylos laiptelio kopė 3000 m bėgimo rungtyje dalyvavusi Neda Dovidaitytė ir rutulio stūmikė Gerda Balsevičiūtė. Bronzinį apdovanojimą iškovojo ir buvęs Meškuičių gimnazijos mokinys, bet ginantis Šiaulių rajono ir Meškuičių mokyklos sporto klubo garbę – Kostas Dagys, kuris 3000 m bėgimo nuotolyje į priekį praleido tik du pajėgius bėgikus.


Varžybose taip pat dalyvavo Meškuičių gimnazijos mokiniai Donatas Vaitiekus (penkta vieta trišuolio rungtyje) ir Eimantas Zanizdra, rungtyniavęs 600 m bėgime.

Petras Vaitkus Meškuičių gimnazijos mokytojas

Romansų vakaras ,,Tu ateisi vakarui nuraudus”

Šiltą spalio 18-osios vakarą Meškuičiuose karaliavo romansai. Jau tradiciniu tapęs renginys ,,Tu ateisi vakarui nuraudus” kasmet sutraukia pilnutėlę salę žiūrovų.

Svajingus, melodingus romansus atliko: Joniškio rajono, Kirnaičių kultūros namų etnografinis ansamblis ,,Klėčia” ( Vadovas Gediminas Andrašiūnas), Kelmės rajono, Šaukėnų kultūros ir amatų centro mišrus vokalinis ansamblis ,,Šona” ( Vadovė Diana Astrauskienė), Šiaulių rajono, Meškuičių kultūros centro vokaliniai moterų ansambliai ,,Smiltelė” ir ,,Viltis” (Vadovė Rasa Zelbienė),Pasvalio rajono, Vaškų kultūros namų etnografinis ansamblis ,,Kor’s” ( Vadovė Renata Kaziliūnienė), Šiaulių rajono, Kužių kultūros namų moterų vokalinis ansamblis ,,Mėtos” (Vadovė Kristina Lučinskaitė), Kelmės rajono, Šaukėnų kultūros ir amatų centro mišrus vokalinis tercetas ,,Anima” ( Vadovas Aidas Kalinčikas) ir Joniškio kultūros centro romansų atlikėjų grupė ,,Ašalia” (Vadovė Rita Kipšaitė-Balčiūnienė).

Salėje ir foje buvo parengti fotografijų kampeliai, kuriuos apipavidalino Dalija Ulinskienė. Įteikdamas padėkas , visus kolektyvų vadovus sveikino LR Seimo narys Arūnas Gumuliauskas. Koncertą vedė Meškuičių gimnazijos mokytoja Danutė Navickienė.

Meškuičių filialo informacija

TRADICINIS LENGVAATLEČIŲ SUSITIKIMAS

Rugsėjo 14 d, šeštadienį, Meškuičių mokyklos sporto klubas jau penkioliktą kartą pakvietė į susitikimą ir varžybas buvusius ir dabartinius Meškuičių gimnazijos mokinius –  lengvosios atletikos mėgėjus.

Susitikti ar parungtyniauti atvyko nemažas būrelis buvusių mokinių, gimnazijos ir mūsų rajono rekordininkų, kurie savo pasiekimais garsino savo mokyklą ir Šiaulių rajoną. Tai Evaldas Alejūnas, Tomas Mikalauskas, Raimantas Vaitkus, Paulius Urmonas, Martynas Vaišvila ir visa eilė kitų. Jiems iššūkį metė dabartiniai gimnazijos lengvaatlečiai, Lietuvos ir Šiaulių rajono varžybų nugalėtojai ir prizininkai: Nerilė Dikšaitė, Gerda Balsevičiūtė, Donatas Vaitiekus ir kiti. 

Nors susitikimo programoje buvo dešimt rungčių, bet laikas neprailgo, o ir gamta nepagailėjo puikaus oro. Bėgimo takeliuose, šuolių ir metimų sektoriuose  visus lydėjo puiki nuotaika, šmaikštūs komentarai ir noras pademonstruoti savo įgūdžius bei dabartines galimybes.

Puikią sportine forma varžybose stebino Paulius Urmonas,kuris laimėjo visas keturias metimų rungtis, po  trispirmas vietas iškovojo Nerilė Dikšaitė, Donatas Vaitiekus, Ervina Ladukaitė. Nugalėtojų laurais dar džiaugėsi SimonaKarbauskaitė, Gerda Balsevičiūtė, Linas Stasiūnas, Ilja Jakimčiuk. Malonu varžybose buvo stebėti rungtyniaujančius keturis brolius Alejūnus, kurie savo rungtyse tapo prizininkais.

Varžybų uždarymas tradiciškai vyko prie arbatos stalo, kur visiems prizininkams buvo įteikti sporto klubo diplomai,pasidalinta dabarties Meškuičių gimnazijos aktualijomis, sporto pasiekimais, prisiminimais iš buvusių startų ir ateities planais. 

Tradiciniai dabartinių ir buvusių gimnazijos lengvaatlečių susitikimai vyksta kasmet, antrą rugsėjo šeštadienį, todėl akylesni susitikimo dalyviai  jau išsiaiškino, kad šešioliktas susitikimas įvyks 2020 metų rugsėjo 12 dieną.

Meškuičių mokyklos sporto klubo pirmininkas                                                       Petras Vaitkus
Meškuičių gimnazijos fizinio ugdymo mokytojas

MEŠKUITIŠKĖS LIETUVOS RINKTINĖJE

Vilniuje dvi dienas vyko Baltijos šalių lengvosios atletikos jaunių komandinis čempionatas. Šiose varžybose kiekvienai Baltijos valstybei atstovauja po du sportininkus rungtyje.

Atsižvelgiant į šio sezono startus, atstovauti Lietuvos jaunių rinktinei buvo pakviestos ir dvi meškuitiškės, mokytojo Petro Vaitkaus treniruojamos sportininkės: Nerilė Dikšaitė ir Gerda Balsevičiūtė.
Kūjo metikė Gerda Balsevičiūtė Baltijos šalių jaunių čempionate pelnė penktąją vietą.

Gerdos rezultatas – 36,57 m – naujas Šiaulių rajono jaunių amžiaus grupės rekordas. Disko metikė, Šiaulių rajono šios rungties rekordininkė Nerilė Dikšaitė startavo po dviejų mėnesių priverstinės pertraukos, susijusios su pavasarį patirta trauma. Nerilės pasiektas rezultatas buvo tolokai nuo asmeninio rekordo, bet leido čempionate užimti penktąją vietą ir pelnyti taškus Lietuvos komandai.

7 m – naujas Šiaulių rajono jaunių amžiaus grupės rekordas. Disko metikė,
Šiaulių rajono šios rungties rekordininkė Nerilė Dikšaitė startavo po dviejų mėnesių priverstinės pertraukos, susijusios su pavasarį patirta trauma. Nerilės pasiektas rezultatas buvo tolokai nuo asmeninio rekordo, bet leido
čempionate užimti penktąją vietą ir pelnyti taškus Lietuvos komandai.

Kūno kultūros mokytojas P.Vaitkus