Konferencija „Lietuvos laisvės kovos“

Laisvė – pirmasis  žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Daugelis karų, nesutarimų, ginčų kildavo ir tebekyla būtent dėl noro apriboti ar visiškai panaikinti laisvę.

Lietuvių tautai nuolat reikėjo kovoti dėl nepriklausomybės. Šimtmečius trukę karai su kryžiuočiais, rytų kaimynais, XIX a. sukilimai, partizaninis judėjimas, sausio 13-osios įvykiai – tai didžiulės žuvusiųjų aukos, siekiant išsaugoti mūsų laisvę.

2017-ųjų metų vasario 22-ą dieną Meškuičių gimnazijoje vyko laisvės gynėjams atminti skirta konferencija „Lietuvos laisvės kovos“. Renginyje dalyvavo Šiaulių rajono mokiniai bei mokytojai, svečiavosi ir 1991 metų sausio 13-osios laisvės gynėjas bei Lietuvos kariuomenės savanoris Saulius Pocius.

Moksleivių darbai apėmė labai platų Lietuvos istorijos laikotarpį: nuo XIII iki pat XX amžiaus: Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokiniai atliko meninę kompoziciją apie kovas su kryžiuočiais, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos penktokai ir šeštokai papasakojo apie visai netoli Meškučių vykusį Saulės mūšį. Bubių mokyklos atstovai taip pat parodė meninę kompoziciją – pranešimu ir daina jie pristatė savo miestelio pasididžiavimą – Bubių piliakalnį. Svečiai iš Kužių paruošė pranešimą apie Feliksą Šemetą, kartu su broliais sukūrusį būrį kovai prieš bermontininkus.  Naisių mokyklos moksleivis E. Balsys atliko liaudies  dainą „Oi sakalėli“, o jo bendramokslis Benas Vaitiekūnas  papasakojo apie Lietuvos partizanų Prisikėlimo apygardos veiklą. Apie partizaninį judėjimą pristatymą parengė ir mokiniai iš Kuršėnų Pavenčių mokyklos – jie skaitė artimiesiems skirtus partizanų laiškus. Meškučių gimnazijos ansamblis atliko visų labai mėgstamą dainą „Rudens naktis sustojo“, o viešnios iš Gruzdžių mokyklos padainavo M. Mikutavičiaus hitą „Aš tikrai myliu Lietuvą“ bei išanalizavo  šios dainos žodžių reikšmę. Paskutinis pristatymas – Meškuičių gimnazijos mokinių Reginos Rimkutės ir Irminos Kvecytės filmukas apie Meškuičių apylinkės gyventojus, prisidėjusius prie Lietuvos laisvės pasiekimo. Renginio pabaigoje žodį tarė Saulius Pocius – jis džiaugėsi mokinių darbais ir tuo, kad jaunimas neužmiršta Lietuvos istorijos. Konferenciją vedė ir rūpinosi jos įgarsinimu II G kl. mokiniai Laura Baškytė, Ligija Jakučionytė ir Karolis Švalkūnas.

Viena didžiausių bausmių žmogui – laisvės atėmimas, nes prarasdamas laisvę asmuo tarsi netenka ir savo galių, savo balso, savojo „aš“. Mūsų tautiečiai iškovojo Lietuvos nepriklausomybę, na, o mes, dabartinės ir ateities kartos, turime ją saugoti ir branginti. Juk netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti.

Galerija – „Lietuvos laisvės kovos“

II G kl. mokinė Irmina Kvecytė.