Istorija

1956 m. įsteigta Meškuičių miestelio biblioteka buvusios apylinkės pastate.

1982 m. miestelio biblioteka perkelta iš apylinkės į lopšelio-darželio patalpas.

1994 m. biblioteka iškeliama į mokyklos pastatą. 1997 m. miestelio biblioteka vėl keliama į lopšelio-darželio pastatą.

2009 m. biblioteka įsikuria erdviose kultūros centro patalpose. Ilgiausiai vyr. bibliotekininke dirbo Genovaitė Vičienė. Nuo 2000 rugsėjo iki 2001 metų kovo dirbo Rasa Zurbienė. Ją pakeitė Asta Karpinaitė. Nuo 2013 m. gruodžio vyr. bibliotekininke dirba Vilma Briedienė.

2005 m. birželio 1d. seniūnijos salėje įkurdintas viešosios interneto prieigos taškas VIPT – gyventojai galėjo nemokamai naudotis IT paslaugomis.

Šiandien bibliotekos fonde sukaupta apie 15000 egz. spaudinių, per metus išduodama skaitytojams apie 5000 dokumentų. Bibliotekoje yra 5 kompiuterizuotos darbo vietos, gyventojai nemokamai naudojasi internetu, teikiamos kopijavimo, spausdinimo, skanavimo paslaugos. Bibliotekoje organizuojami renginiai, popietės, parodos, ekspozicijos, skelbiami konkursai, viktorinos, skaitymo skatinimo renginiai, kompiuteriniai mokymai gyventojams.