Gimnazijos direktorius:

Jūratė Jankauskienė

 Direktoriaus pavaduotojai:

Dalia Šniukaitė

Margarita Vilkonienė

Gvidas Razanovas

Sekretorė: Aldeivina Incienė

Bibliotekos vedėja: Kristina Dagienė

Skaityklos darbuotoja: Regina Savickienė

Socialinė pedagogė:  Indrė Antulienė

Logopedė, specialioji pedagogė:  Eglė Juškevičiūtė

Specialioji pedagogė:  Eugenija Petravičienė

Psichologė: Lijana Bernotienė

Mokytojai:

Dalia Šniukaitė – matematikos vyresnioji mokytoja;

Jurgita Meškauskienė –  matematikos, fizikos vyresnioji mokytoja;

Jurgita Ratkutė – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;

Lionė Sarpauskienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Toma Jokubaitienė – lietuvių kalbos mokytoja;

Erika Valuntienė – biologijos vyresnioji mokytoja;

Vilija Tenienė – rusų kalbos mokytoja metodininkė;

Rasa Kelpšienė – istorijos, geografijos vyresnioji mokytoja, žmogaus saugos, ekonomikos, pilietiškumo ugdymo pagrindų  mokytoja;

Inga Razanovienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė;

Jurga Bučnienė – anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Vilma Ratkevičienė – vokiečių kalbos mokytoja;

Rosita Serpauskienė – istorijos mokytoja metodininkė;

Nerijus Ostrauskas – etikos mokytojas, bendrabučio auklėtojas;

Genovaitė Liepinia – chemija mokytoja metodininkė;

Kristina Daukšaitė – muzikos mokytoja metodininkė;

Danutė Navickienė – tikybos vyresnioji  mokytoja;

Lina Andruškaitė – informacinių technologijų mokytoja;

Petras Vaitkus – kūno kultūros mokytojas metodininkas;

Virginijus Tiknis – pradinių klasių vyresnysis mokytojas;

Ilona Tiknienė – pradinių klasių vyresnioji mokytoja;

Dacė Šimulionienė – pradinių klasių  mokytoja metodininkė;

Kristina Dagienė – pradinių klasių anglų kalbos mokytoja;

Edita Vilčiauskienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė;

Jūratė Šlitė – technologijų vyresnioji mokytoja;

Regina Bubelienė – muzikos mokytoja, bendrabučio auklėtoja;

Arūnė Gendvilienė – fizikos vyresnioji mokytoja; bendrabučio vyr. auklėtoja;

Gvidas Razanovas – informacinių technologijų mokytojas;

Sandra Valčikienė – choreografijos vyresnioji mokytoja;

Regina Savickienė – kūno kultūros vyresnioji mokytoja;

Vitalijus Tenys – geografijos vyr. mokytojas, kūno kultūros mokytojas metodininkas.

Ieva Galkauskaitė – Tenienė – dailės, braižybos mokytoja, keramikos būrelio vadovė

Aptarnaujantis personalas:

 Eglė Joniškienė;

Janina Abromavičienė;

Genovaitė Gricienė;

Janina Baziulienė;

Vita Pupkienė

Gražina Steponavičienė;

Gintautas Dagys;

Marius Steponavičius;

Eugenija Jokubaitienė;

Marija Guževičienė;

Rasa Kivilienė;

Audronė Komisaraitienė;

Svetlana Dagys;

Saulius Pocius;

Juozas Rapečka;

Jonas Pranckūnas;

Juozapas Tamašauskas

Vladas Incas.