Istorija

Mokyklos himnas
Metų jau šimtai
Skrieja vis tolyn,
Mokykla gyva
Savo išmintim.
(pried.) O mokykla,
Ji tokia brangi,
Josios šilumos
Ieškome visi.
Mūsų mokykla
Žengs pirmyn, pirmyn…
Mes, jauni, seni,
Jai ištikimi.

Žodžiai mokytojo Algimanto Kuprinsko

Mokyklos istorija

Pirmoji švietimo įstaiga – pradžios mokykla – Meškuičių valsčiuje atidaryta dar 1908 m. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, kukliose mokyklos patalpose įsikūrė vokiečių kariai. Per karą mokyklos pastatas labai nukentėjo. Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, kūrėsi tautinė mokykla ir 1919 m. Meškuičių pradžios mokykla persikėlė į kitą pastatą, kuriame buvo nuovada ir valsčiaus kontora. 1920–1922 m. mokykloje buvo organizuojami parengiamieji kursai suaugusiems.
Mokinių kasmet daugėjo, ir 1938 m. spalio 30 d. Meškuičiuose iškilmingai atidaryta dviejų aukštų mokykla.
Nuo 1956 m. kasmet į gyvenimą iškeliauja būrys vidurinę mokyklą baigusių jaunų žmonių.
Šiandien Meškuičių gimnazija gali didžiuotis jaukiais šviesiais kabinetais, kompiuterių klasėmis, puikia skaitykla, sporto sale. Gimnazijoje dirba specialistai- puikūs savo dalyko žinovai, todėl mokiniai turi gerų galimybių sėkmingai pasiruošti studijoms. Gimnazija puoselėja tradicijas ir iki šiol yra miestelio bendruomenės kultūros centras.
Svarbios Meškuičių vidurinės mokyklos istorijos datos:

1908 m. pradėjo veikti pradinė mokykla
1909 m. atidaryta valstybinė pradinė mokykla
1938 m. atidaryta šešiametė mokykla
1944 m. Meškuičių mokykla perorganizuota į progimnaziją
1952 m. atidaryta Meškuičių vidurinė mokykla
1965m. pastatytas pirmasis priestatas
1977 m. pastatytas antrasis priestatas, valgykla, sporto salė, bendrabutis
1995 m. įrengtas tikybos kabinetas
1997 m. įkurtas mokyklos istorijos muziejus
1998 m. įrengta skaitykla
2000 m. pradėjo veikti mokyklos radijas
2002 m. įrengta antroji kompiuterių klasė
2005 m. įkurtas Meškuičių vidurinės mokyklos sporto klubas
2007 m. įkurtas profesinio informavimo taškas (PIT)
2010 m. akredituota vidurinio ugdymo programa