MEŠKUITIŠKĖ TEKSTILININKĖ ZITA LUKYTĖ IŠRINKTA ŠIAULIŲ RAJONO ,,METŲ TAUTODAILININKE“

2017 m. šešioliktą kartą skiriamas Šiaulių rajono „Metų tautodailininkas“. Tradicinėje tautodailininkų šventėje „Metų tautodailininko“ premijos pretendentų vertinimo komisijai, kuriai vadovavo menotyrininkė Michalina Adomavičienė, buvo pristatyti trys pretendentai į „Metų tautodailininko“ premiją – Rasa Šiškuvienė iš Bridų, Stanislovas Koviera iš Kuršėnų ir Zita Lukytė iš Meškuičių. Vertinimo komisija pirmenybę atidavė meškuitiškei tekstilininkei Zitai Lukytei. Jai Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras ir Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus įteikė premiją, gėlių, padėkos raštą.

Laimėtoja apjuosta vardine tautine juosta. Laureatę taip pat sveikino kolegos tautodailininkai, Meškuičių seniūnė Jolanta Baškienė, Meškuičių kultūros darbuotojų vardu bibliotekininkė Vilma Briedienė, lopšelio-darželio atstovė Ilona Vrubliauskienė, LR Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės padėjėja Ada Grakauskienė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkė Laima Kelmelienė, kiti sveikintojai.

Zita nuolat dalyvauja krašto tautodailininkų parodose, amatų šventėse, Meškuičių gimnazijos, lopšelio-darželio, bibliotekos, kultūros centro renginiuose. Ne kartą miestelio bibliotekoje yra surengusi savo darbų parodą – žavimės jos siuvinėtomis žemaitiškomis skarelėmis, staltiesėmis, staltiesėlėmis, rankinėmis, nuostabiais rankų darbo atvirukais. Tai kūrėja, išlaikanti savo darbuose lietuvišką tautinę ornamentiką ir kaskart naujai atskleidžianti mums šio subtilaus pasaulio grožį.

Vilma Briedienė,
Meškuičių bibliotekininkė