Seniūnaičių sueiga

Dėmesio, seniūnaičių sueiga 2020 m. vasario 19 d. 17.30 val. Meškuičių kultūros centro salėje įvyks išplėstinė seniūnaičių sueiga. Darbotvarkėje: 1. Seniūnijos veiklos ataskaita už 2019 metus. 2. Seniūnijos veiklos planas 2020 metams. 3. Einamieji klausimai.

VO ,,Meškuičių bendruomenė“ valdybos projektai

VO ,,Meškuičių bendruomenė“ valdybos projektai

VO ,,Meškuičių bendruomenė“ valdyba  per 2018 metus parašė 4 projektus. Visi projektai laimėti, patvirtintos finansuotinomis projektuose numatytos išlaidos . 3 projektai jau įgyvendinti:

Sveikatingumo projekto „Jei judėsi – nesensi“ tikslas: bendruomenės sveikatinimo aplinkos gerinimas,  sportinio aktyvumo ir bendruomeniškumo skatinimas, įtraukiant visus bendruomenės narius, stiprinant sveikatą bei sportinius įgūdžius. Projektui skirta 450 Eur. iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto. Projekte įgyvendintos 3 veiklos:

  1. Sveikatingumo trąsos atnaujinimas – 2012 m. Meškuičių parke įrengta medinė sveikatingumo trąsa. Ši trąsa, pritaikyta įvairaus amžiaus ir gyventojų, mėgstančių aktyviai leisti laiką miestelio parke. Mediniai sportiniai įrenginiai per kelis metus nusidėvėjo, veikiami lietaus bei naudojimo, todėl supuvusios medinės įrenginių detalės buvo pakeistos, o geresnio stovio – naujai impregnuotos.   
  2. Krepšinio, tinklinio, šaškių varžybos – tai kasmetinės ir tradicinėmis tapusios varžybos per didžiąją Meškuičių vasaros šventę.
  3. Šokio ir judesio terapija su kangoo batais – tai aktyvi priemonė, kurios metu bendruomenės    nariai bei svečiai galėjo išbandyti naujesnę sporto ir atsipalaidavimo rūšį, pasimokyti iš trenerės atliekamų sportinių judesių su kangoo batais.

Projekto ,,Jeigu nori šokti – amžius ne riba“ tikslas – organizuoti tradicinį vasaros pabaigos šventės renginį, pasikviečiant įvairaus amžiaus šokių kolektyvus, ugdant skirtingų kartų partnerystę ir bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaida tarp rajoninių ir Latvijos respublikos kolektyvų.

Šiam projektui  600 Eur. skyrė Šiaulių rajono savivaldybė pagal Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių veiklos rėmimo projektinėms veikloms remti nuostatus. Lėšos panaudotos įsigyjant šokių kolektyvui aprangą, dalyvių maitinimui ir prizams. Dalyvavo 10 įvairaus amžiaus šokių kolektyvų. Įvyko graži šokių fiesta, pasidalinimas patirtimi ir naujų kultūrinių ryšių atnaujinimas.

Trečiasis projektas buvo pateiktas NMA prie Žemės ūkio ministerijos.  Projektas ,, Lauko scena – renginių kokybės garantas“ įvertintas 100 balų ir skirta visa prašoma suma  5 000 Eur. medinės scenos įsigyjimui ir pastatymui. Bendra projekto vertė – 5 618  Eur. Pagal projekto reikalavimus, 618,00 Eur. prisidėjo Meškuičių bendruomenė savo lėšomis iš surinktų nario mokesčio pajamų. Pastatyta ir impregnuota medinė scena, uždengta stogo danga, atlikti scenos montavimo darbai. Scena pagaminta iš medžio, todėl parko įvaizdžio negadina. Dabar turime stacionarią sceną Meškuičių miestelio parke. Džiaugiamės, kad vasaros renginiai bus kokybiškesni. Lėšas projekto įgyvendinimui skyrė Lietuvos respublikos Žemės ūkio ministerija

Ketvirtasis projektas ,,Kraštieti, sugrįžk į tradicinę vasaros šventę“ teiktas NMA prie Žemės ūkio ministerijos pagal Šiaulių rajono VVG 2015-2023 metų vietos plėtros strategijos VPS priemonę ,, Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“. Projektui įgyvendinti skirta 3 681 Eur. Lėšos bus panaudotos 2019 metais rugpjūčio mėnesį per tradicinę Meškuičių vasaros šventę. Planuojama suorganizuoti jau tradiciniu tapusiu renginį – vasaros šventę, pasikviečiant renginio vedėją, muzikinės koncertinės programos atlikėjus, įteikiant prizus- lininius rankšluosčius labiausiai nusipelniusiems meškuitiečiams. Kviesime visus meškuitiečius ir miestelio svečius sudalyvauti sportinėse varžybose, atrakcijose ir pasiklausyti koncertinės programos. Mažiausiems šventės dalyviams dovanosime smagų pasivaikščiojimą atrakcionu – batutu.

VO ,,Meškuičių bendruomenė“ valdyba