RADOME LAIKO PABŪTI KARTU 2017-05- 12

Artėjant Tarptautinei šeimų dienai, minimai gegužės 15 d., Meškuičių gimnazijoje saulėtą penktadienio vakarą būriavosi mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai. Čia vyko šeimų šventė, pavadinta „Raskime laiko pabūti kartu“.

  „Šeimoje žmogus įgyja visa tai, kas yra svarbiausia ir brangiausia jo gyvenime, išmoksta rūpintis savo artimaisiais, suauga  brandi ir atsakinga asmenybė“_ šie žodžiai buvo renginio vedėjos Lauros Baškytės įžanginiame žodyje. Jai paantrino direktorė J. Jankauskienė, tarusi susirinkusiems sveikinimo žodį.

   Kaip dažnai mes pamirštame vienas kitam pasakyti švelnų ir gražų žodį… Kiekvienas renginio svečias, įeidamas į salę, gavo po „auksinį“ gėlės žiedlapį, ant kurio vakaro metu turėjo užrašyti palinkėjimą sau ir kitiems. Vėliau visi linkėjimai buvo priklijuoti prie pakabinto gėlės žiedo. Taip ir buvo sukurta pati „šilčiausia“ gėlė mokykloje.

   Bet grįžkime į aktų salę. Joje pirmiausia vyko „Būrelių mugė“, kurios metu neformaliojo ugdymo būrelio vadovai pristatė savo ugdytinių pasiekimus, supažindino tėvelius su mokinių veikla užsiėmimų metu. Net du kartus svečius džiugino muzikos mokytojos K. Daukšaitės vadovaujamo būrelio dainorėliai. Mažieji korespondentai pristatė savo būrelio leidinuką  „Mokyklos šauksmas“. Anglų kalbos būrelio (vadovė I. Razanovienė) „Tedžio draugai“ mokiniai padainavo anglišką dainelę. Tėveliai linksmai jiems pritarė. Netrukus suskambo rusiška daina – ją atliko rusų kalbos būrelio (vadovė V. Tenienė) dalyviai. Visi darniai lingavo į taktą. „Fotono“ būrelio vadovei A. Gendvilienei pristatyti filmuotą medžiagą emocingai padėjo šeštokas K. Rimkus, kartu su mokytoja lankęsis jaunųjų astronomų stovykloje. Dramos būrelio (vadovė D. Navickienė) suvaidinti linksmi epizodai iš mokyklos gyvenimo „Pamokų „perliukai“ vienus privertė nusišypsoti, o kitus – net nusikvatoti. Būrelį lanko skirtingų amžiaus vaikai: pradinukai vaidino mokinius, septintokai – mokytojus.

    Visi žinome, jog mūsų gimnazija garsėja sportiniais laimėjimais. Tai sporto būrelių vadovų  P. Vaitkaus ir V. Tenio nuopelnas.

     Salės sienas ir koridoriuje sustatytus stalus puošė gausybė įvairiomis technikomis skurtų darbelių. Tai net trijų būrelių, kurių vadovės E. Vilčiauskienė, I. Galkauskaitė-Tenienė, ir J. Šlitė, mažųjų menininkų kūryba. Jaunųjų policijos rėmėjų būrelis (vadovė R. Kelpšienė) savo veiklą pristatė, rodydamas filmuotą medžiagą apie organizuotus žygius, pasididžiavo laimėjimais „Temidės“ konkurse.

      Pradinių klasių mokytojos D. Šimulionienės vadovaujamo folkloro būrelio „Senolių kraitelė“ dalyviai pasekė pamokančią pasakėlę ir padainavo liaudies dainą. Šis būrelis suburtas ne siekti kokių nors „laurų“, o tam, kad vaikai pabūtų kartu, pramoktų liaudies kūrybos.

       „Mugei“ baigiantis grindis sudrebino L. Morkūnienės suburto šokių kolektyvo ritmų garsai.

       Pabaigoje kalbėjusi Meškuičių seniūnė J. Baškienė, padėkojusi už gražų renginį, išreiškė nuostabą, jog sugūžėjo gana didelis būrys, ne tik mamyčių, bet ir tėčių.

       O koks gi vakaras be apeigų ir burtų, sėkmės palinkėjimų? Kiekvienos šeimos atstovai buvo pakviesti uždegti po mažą žvakelę – šeimos  židinio ugnies simbolį.

        Kai visi svarbūs darbai buvo nuveikti atėjo laikas linksmybėms. Sporto salėje vyko varžybos, klasėse įsikūrė įvairios pramogų alėjos, kuriose lankytojai galėjo pasinaudoti masažo paslaugomis, pasidaryti šeimos amuletą, nusifotografuoti, pažaisti stalo žaidimus.

       Pirmojo aukšto fojė vyko šokių fiesta. Viso vakaro metu buvo galima dalyvauti orientacinėse varžybose gimnazijos viduje. Kantriausieji galėjo stebėti nakties dangų.

        Šeimų šventė pasibaigė refleksija – renginio aptarimu bei tolimesnių planų numatymu.

>> Galeriją <<

Mokytoja Jurgita Ratkutė – korespondentų būrelio vadovė